banner
KẾT QUẢ ĐIỂN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA A-B
Nhập số báo danh/ Họ Tên/ Tên:



Bản quyền thuộc Trung Tâm Công nghệ thông tin, Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM

140.Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM Điện Thoại: 08.22 400 455 - Email: ittc@ittc.edu.vn